කෝච්චි එහා මෙහා යන රේල් පිළී මත ඔහේ දිගාවි සිටින මේ පිස්සු මිනිස්සු ගැන දන්නවාද?

කෝච්චි සමඟ සෙල්ලම් කිරීම නුවණට නුහුරු වැඩක් බව ඔබ සියල්ල හොඳින් දන්නා කරුණක්….ගමන් ගන්නා දුම්-රියට පැන ජීවිත අහිමි කරගත් හා දරුණු තුවාල ලඳ දරුවන්ද වර්තා වේ….මෙහි දැක්වෙන විඩීයෝව නැරණු විට මෙම මිනිසුන් සිදුකරන ක්‍රියාව කෙතරම් මෝඩද යන්න ඔබට පසක් වනු අනුමානයි.මොවුන් කෝච්චි ගමන් ගන්නා රේල් පාර තුල මෙසේ දිග ඇඳි නොබියව කරන මේ සෙල්ලම නම් ඉතා භායානකය.

Share this post with your friends!