කෝච්චිය එන බව නොදැන උමං මඟට පිවිසෙන මෙම උමං බලධාරීන්ට සිදුවන්නේ කුමක්ද?………….

ඔබ දිර්ඝ දුම්‍රිය උමං පද්ධතියකට පිවිසෙන විට ඔබට දැනගත යුතු අවශ්‍යම කාරණය එම කාලය අතරතුර එම උමං මඟෙහි දුම්‍රිය ගමනාගමනයක් සිදු නොවන බව නේද?මිනිසුන් කීපදෙනෙක් විශාල දුම්‍රිය උමඟකට පිවිසෙනවා..නමුත් ඔවුන්ට මඳක් ඈතින් ඇසෙන්නේ කෝච්චියක් එන ශබ්දයක හඬක්…දැන් ඉතින් තම ජිවීතය බේරා ගැනීමට දුවනවා හැර වෙන කුමක් කරන්නද?වාසනාවකට මෙන් ඔවුන්ගේ කැමරාව පිරිවටනය වීම සිදුවීම මෙසේ ඇසීමට හේතුවී තිබෙන්වා…..අපි බය වෙච්ච බයවිල්ලක්…….

Share this post with your friends!