කොණ්ඩය ගිනි අරන්…..

ගින්නෙන් පවා ලෝකය තුල කොණ්ඩය විලාසිතා කරන බව ඔබ මීට පෙර දැන තිබෙනවාද?එමෙන්ම එය ලෝකයේ සමහරක් තැන්වල චාරිත්‍රයක් වශයෙන් පවා සිදු කරනවා.පාන්ජාබ් පලාතේ පාකිස්ථානු නමක් සහිත පුද්ගලයෙකු වන ෂාවාට් රාජ්පුට් යන අය කේෂාලංකරනය හා කොණ්ඩ විලාසිතාව නවමු තලයකට ගෙන ඒමට සමත්ව ඇති බව ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු විට අවබෝධ වේවි.

Share this post with your friends!