කුඩා පෙට්ටියක් තුළ බහාලු බුවල්ලා කරන වැඩේ!

බුවල්ලන් යනු ඉතා විශිෂ්ඨ අන්දමේ සතුන් වර්ගයකි.ඔවුන් තුල සඟවා ඇති හැකියාවන් ඉතා අධිකය. ඔබට මා පවසන දේ අසත්‍ය යැයි හැඟෙනවානම් මෙම විඩීයෝව නරඹා සිටින්න. එවිට ඔබට මා කියන දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.පුංචි පෙට්ටියක් තුල බහාලන මෙම බූවල්ලා සිදුකරන්නේ කුමක් ද කියා ඔබ සියැසින්ම නරඹන්න.


බූවල්ලන්ගේ ආයු කාලය අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර කාලයකට සීමා වන අතර මෙම සත්වයාට මිනිසාට වඩා මොළයක් තිබිය හැකි බව විද්යාඟයන්ගේ මතයයි.

octopus-1

octopus-2

Share this post with your friends!