කිසිවෙක් නොසිතු අපූරු සිදුවිමක් සිදුවෙන්නයි යන්නේ?

යුක්‍රේනියානු “එක්ස් ෆැක්ටර් ” වැඩසටහනේ තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!රැස්ව සිටි ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් විනිසුරුවරුනුත් පුදුමයටත් විස්මයටත් පත්වන සිදුවීමක් තමයි වෙන්නේ!29 වියැති ජූලියා ඉවානොවා පැමින ඉතා දක්ෂ රංගනයක යෙදෙනවා…සැබැවින්ම ඇයගේ දක්ෂතා හමුවේ ඔබේ මුව පවා විවර වේවි.ඔබත් නරඹාම බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!