කෑමක් නැතිව බඩගින්නේ සිටින මිනිසාව නොසලකා ගමන් කරන මිනිසුන් සරාගි කන්තාවක් පියයුරු රෝපණය කිරිමට මුදල් ඉල්ලන විට මුදල් ඉතිරෙන අයුරු බලන්න……..මෙහෙමත් ලෝකයක්…..

රිස්කි රොබ් ටිවි යු-ටියුබ් ප්රෑන්ක් විඩියෝ ලොව ඉතා ප්‍රසිද්ධය..ඔහුගේ නවතම සමාජ විද්‍යා පරික්ෂනය මේ වනට ඉතා සාර්ථක ලෙස බෙදි යමින් පවති.ඔහුට අවශ්‍ය වුයේ මිනිසුන් නිවසක් නැති බඩගින්නේ පෙලෙන මිනිසෙකුට හා සරාගී කාන්තාවකට දක්වන ප්‍රතිචාර පිළිබඳ දැනගැනීමටයි.මෙහි ඇති දේ සංවේදි යථාර්ථයයි.බොහෝ මිනිසුන් තෝරා ගන්නේ අනවශ්‍ය යමක් සඳහා මුදල් ඉල්ලන සරාගී කාන්තාවයි.මෙයින් පිළිඹිඹු වන්නේ අප අවිචක්ෂණ ලෝකයේ භෞතික දේ කෙරෙහි වැඩි ඇල්මක් දක්වන බවයි. එය මිනිස්කම පරයා නැගි සිටින බවයි.

Share this post with your friends!