කැෂියර්ට පාර්භෝගිකයාගෙන් ප්‍රහාරයක්………

එක්තරා වෙළඳ සැලක ඉතා දරුණු පාරිභෝගිකයෙකු ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ! හැබැයි මෙයාගේ දරුණු හැසීරිමට අවශ්‍ය පිළිතුර ලැබෙන ආකාරය ඔබට වීඩියෝවෙන්ම දැකගත හැකියි.මේකට කියන්නේ කර්මය කියලා..නිකම්ම කර්මයත් නෙමෙයි..දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මය..බලලම ඉන්න..

Share this post with your friends!