කැලිෆෝනියාවේ අධිවේගි මාර්ගයක සිදුවන මෙම සිදුවිම නම් අතිශය පුදුම සහගතයි..කියවලම බලන්න………..

මෙම සිදුවිම සිදුවන්නේ කැලිෆෝනියාවේ අධිවේගි මාර්ගයකදීය..මේ අරුම පුදුම මිනිසා මෙම මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරු පැදියකට ගොඩ වී කරනා ලොමු ඩැහැගැන්වෙන ක්‍රියාව විශ්මයජනකයි. පුදුමයට කාරණය නම් මෙම මිනිසා බිය වන්නේ හෝ කම්පනයට පත් වන්නේ නෑ..ඔහු ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය මෙහිදි යොදා ගන්නා අයුරු ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු පසු දැක ගැනීමට පුළුවන්..

Share this post with your friends!