කැන්සිව හමුවෙන්න කැමතිද? එහෙනම් මේක බලන්න…

කැන්සි කියන්නේ පිරිමි චිම්පන්සියෙක්..මානව පරිණාමනය අතින් ගත් කල කැන්සි ගේ හැකියාවන් අනුව මොහු ඉතා විශේෂ ඝනයේ සත්වයෙකි.මෙම චිම්පන්සියා තමා විසින්ම ගින්දර නිපදවාගෙන ආහාර පිසිමද සිදුකරන අයුරු ඔබ දුටුවොත් ඔබ සැබැවින්ම පුදුමයට පත් වේවි.මෙම චිම්පන්සියාගේ සන්නිවේදන හැකියාවද ඇත්තේ ඉතා උසස් මට්ටමකය.ඔහු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන කැන්සිගේ වෛද්‍යවරයා වන සූ පවසන්නේ ඔහු ගින්දර නිපදවීම පිළිබඳ වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවයි.එමෙන්ම කැන්සිගේ කැමතිම ආහාරය ඔම්ලට්..ඉතින් කැන්සි උයන්න වගේම ආහාර ගැනීමටත් කැමතියි..

Kanzi-the-Bonobo-2

Kanzi-the-Bonobo-3

Kanzi-the-Bonobo-4

Kanzi-the-Bonobo-5-1

Kanzi-the-Bonobo-6 (1)

Kanzi-the-Bonobo-6

Kanzi-the-Bonobo-7

Kanzi-the-Bonobo-8

Kanzi-the-Bonobo-1

Kanzi-the-Bonobo-9

Kanzi-the-Bonobo-10

Kanzi-the-Bonobo-11

Kanzi-the-Bonobo-12

Share this post with your friends!