කාර්යබහුල මෝටර් රිය ගමන් කරන මාර්ගයක් සහිත පාලමක් විනාශවිමේ විපාකය…..බලන්නකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා..

මෙය සිදුවන්නේ කෙන්ට් ප්‍රාන්තයේ එම්20 කියන මෝටර් රථ මාර්ගයේ..වාසනාවකට හා ප්‍රතිහාර්යයකට මෙන් මෙයින් තුවාල ලබා ප්‍රතිකාර කීරීමට සිදුවන්නේ එක් පුද්ගලයෙකුට පමනයි..පාලම දෙපසම ඇති මාර්ග පොලිසිය විසින් වසා තිබේ.මෙයට හේතුව ලොරියක හා ට්‍රක් රථයක් ගැටිමත් ට්‍රක් රථය කොන්ක්‍රීට් තාප්පයට ද හානි සිදුකරමින් ඇඳි යන අන්දමයි.කෙසේ වුවද මෙය නරඹන විට සිදුවන දෙය ඔබට හොඳින්ම වැටහේවි.

Share this post with your friends!