කාන්තාවකගේ දහවල් ආහාරය සොරා ගන්නා භූතයෙක් බලන්න කැමතිද?

ඉතා අධික ජනගහනයෙන් පිරුණු ආපන ශාලා පවා මේ බඩ ගිනි භූතයාගේ ග්‍රහනයට හසු නොවි තිබුන හොත් එය පුදුමයකි. එංගලන්තයේ ලූටන් පලාතේ ප්‍රසිද්ධ ආපන ශාලවක් වන ජීමි ගේ අවන් හලේ සියල්ල සමාන්‍ය පරිදි සිදු වුවත් කාන්තාවක තමාගේ දවල් ආහාරය කෙරෙහි අවධානය බිඳුනු සැනින් සිදුවන දේ බලන්න. ඇය ඉවතට යාමත් සමඟම කිසි යම් දෙයක් විසින් මේසය මත රැඳි ආහාර භාජනය බිමට තල්ලු කර දමයි. මෙය නැරඹිමෙන් පසු ඔබ කිසිම විටක ඔබේ කෑම භාජනය දමා නොයන් බව නම් ප්‍රත්‍යක්ෂය. මෙහි ඇති අපහැදිලි තාවය නම් මෙම ස්ථානය සිදුවන තැන මෙම විඩීයෝවේ තිරයේ කොනේ සටහන් වීමයි. එම නිසා මෙහි ඇති පැහැදිලිතාවය මඳක් අල්පය.

Share this post with your friends!