කසල අපහරණ නළයක සිටිමින් උදව්වක් පැමිනෙන තුරු දිවි බේරා ගැනීමට බලා සිටින මේ කුඩා අලිපැටියා දෙස බලන්න…ඇත්තටම දුක හිතෙනවා!

මෙම පැටවාගේ අසරණ ඉරියව්ව හා දුක් සහිත දෙනෙතින් එම පැටවා කෙතරම් අසරණ තත්වයකට වැටි තිබේදැයි සිතා ගත හැකිය.වසා නොතිබුණු මෙම ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබු කසල අපහැරණ නළයට වැටීමට පෙර මෙම අලි පැටවාට කාගේ හෝ උදව්වක් අවශ්‍ය වුනා.මෙම පැටියාගේ වාසනාවට ඒ අසල වැඩවල නියුතු මිනිසුන් කණ්ඩායමක් සතුව තිබු බල සම්පන්න ආයුධ හා කඹය මෙම පැටවාගේ දීවි ගලවා ගැනීමට උදව් වුනා.මෙම බේරා ගත් අලි පැටවාගේ කකුළකට තුවාල ව තිබු නිසා මෙම කුඩා අලි පැටවා කාරයක දමාගෙන වන නිළධාරින්ට බාර දෙන්නට තරම් මොවුන් කාරුණික වුනා.මෙම මිනිසුන්ගේ අතිමහත් ධෛර්යය නිසා මෙම කුඩා අලි පැටවාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට පුළුවන් වුනා. මෙවැනි කාරුණික මිනිසුන් අප ඇගයීමට ලක් විය යුතුමය.

Share this post with your friends!