කරකැවෙන ස්පිනර් එකක් අභ්‍යවකාශයේ කරකැව්වාම කොහොමට තියෙයිද?

මේ කරකැවෙන ස්පිනර් එක අභ්‍යවකාශයේ මොන විදියට කරකැවෙයි කියලද ඔයා හිතන්නේ!එම දර්ශනය ඇත්තටම හරිම අපූරුයි.එක් ගගනගාමියෙක් මෙම ස්පිනර් එක නවත්වන්න හැදුවත් එය නැවතුනේ නෑ.එයින් ගම්‍ය වෙන කරුණ නම් පොළවට වඩා වැඩි වාර ගණනක් ස්පිනරය අභ්‍යවකාශයේ කරකැවෙන බවයි.මේ විඩියෝ එක බලලම තීරණය කරන්නකෝ.

Share this post with your friends!