කඳු පර්වතයක් ඡායාරූපකරණයට ලක් කරලා…හැබැයි වැඩේ පොඩ්ඩක් අමුතුයි අමුතුයි වගේ…කියවලම බලන්න..

ලොයේඩ් කොට්සන් ඉන්නේ මාලබු හි සුම්බා මුහුද තීරයේ..මෙයා ඉතා විස්මිත කන්දක දර්ශන පටිගත කොට තිබුනා. වැඩේ කියන්නේ හදිසියේම මෙම කන්ද විශාල දුමක් සමඟ පිපිරිමකට ලක්වුනා.එයට ළඟින් තියෙන්නේ වාහන නවත්වා තියන තැනක්..හැබැයි වාසනාවකට වගේ කිසිවෙකුට කිසිදු තුවාලයක් නම් සිදුවි නැහැ.මාලිබු හි මෙවන් සිදුවීම් සමාන්‍ය වුවත් මෙය කැමරාවකට හසුවීම නම් අතිශය විරලයි..

Share this post with your friends!