කන්තාවක් අත වනන විට මනුශ්‍ය වේශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන කරුණාවන්ත වලහෙක්!

සමාන්‍යයෙන් වලසුන් යනු භායානක සත්ව කොට්ඨාශයකි.මොවුන් කුසගින්නේ සිටි විට සිටිනවාටත් වඩා භායානකය.නමුත් සමහරක් අවස්ථාවලදි මොවුන්ද ඉතා කරුණාවන්තව හැසිරෙන අවස්ථා දකින්නට ලැබේ..වොශින්ටන් හි ගොවිපලක සිටින මෙම වලසා නම් අපූරුය.මෙම ප්‍රදේශය නැරඹීමට පැමිනි කන්තාවක් මෙහි සිටි කෙනෙකුට එක්වරම උද්යෝගිමත්ව අත වැනීමට පටන් ගත්තා.එහිදි මෙම වලසාත් මිනිසෙකු මෙන් එයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පටන් ගත්තා….මෙය නම් ඉතා අපුරු දැක්මක් බව නම් කිව යුතුමය.මෙලෙස වලසුන් ද කරුණාවන්ත වන අවස්ථාද දැකීමට ලැබීම අපූරුය.

Share this post with your friends!