කඩයකින් බඩු බාහිරාදිය හොරකම් කරන්නට ගිහින් හොරාට සිදු වන ඇබැද්දිය…බලන්නම වටිනවා!

සොරුන් බොහෝ ප්‍රමානයක් සිතන්නේ තමන්ට ලෙහෙසියෙන්ම සොරකම් කොට පලා යා හැකි බවයි. ඒ පිළිබඳ ඔවුන් දැඩි විශ්වාසයකින්ද පසුවෙයි.නමුත් මෙවැනි වැරදි ක්‍රියාවන් නිසා කර්මය ඔවුන් පස පැමිනෙන වග පිළිබඳ හැඟිමක් ඔහුට නැත.සමහරක් අවස්ථාවලදි එම මොහොතේම කර්මය විපාක දෙන අවස්ථාද එමටය..මෙම විඩීයෝවද එවැනි විඩීයෝවකි.බ්‍රසීලයේ කඩයකට වැදුනු හොරු කණ්ඩායමක් භාණ්ඩ සොරාගනිමින් සිටියදි කැමරා සටහන් හරහා හසු විය.සොරුන් දෙදෙනෙක් මෙහි ඇති විදුරුවක් කුඩු පට්ටම් කර පලා යන අතර තවකෙක් හැකිතාක් භාණ්ඩ එකතු කරගනි….ඔබම නරඹා බලන්න.

Source: Robber receive instant dose of karma. He didn’t see that coming! by ViralHog on Rumble

Share this post with your friends!