ඔයාට ඔයා ගැනම කනගාටුවක් හිතිච්ච වේලාවට ඔයා මේක කියවලා බලන්න..

මනුශ්‍යත්වය පිළිබඳ සලකා බලන සිතා බලන ඔබ එය අත්දැකීමෙන්ම විදිය යුතුයි යන්නයි මගේ මතය..මිනිස්සු ආශා කරන්නේ නොයෙක් දේවල් වලට..මොකද ලෝකය විෂමාකාරයි වගේම පුද්ගලයින් විවිධාකාරයි..අපි ආසා කරන හැම දේකටම අනික් මිනිස්සුත් ආසා කරන්න ඕනෑ නෑ. ඒත් අපිට හිතෙන්නේ එහෙම වුනා නම් හොඳයි කියලා ඒත් එහෙම වෙන්න ඕනෑ කියලා නියමයක් නම් නෑ.මම මේ කියන කාරණාව ඔබට හොඳින් වැටහේවි මෑතකදී ඔබ ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහන නැරඹුවානම්..බලන්න ඔබ මෙය දක්ෂතාවයක් විදියට ගණන් ගන්නවාද කියලා..

Share this post with your friends!