ඔබ බෝට්ටුවක ගමන් කරන විට මෙවැනි අත්දැකීමකට මුහුන දීමට නිසැක වශයෙන්ම අකමැති වනු ඇති……..

මෝර ප්‍රහාර වලට ලක්වීම නිතර අසන්නට දකින්නට නොලැබුනත් අප සාගර ජලය තුල කිමිදීමට ආශා කරන තරමටම මෝරුන් පිළිබඳවත් අපට සිහිවන්නේ…..එම සත්වයින් එතරමටම භායානක නිසාවෙනි.මේ අතරින් සුදු මෝරුන් අන් සියල්ලටම වඩා භායානකය කෙසේ වුවද මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් පසු ඔබ නිසැක වශයෙන්ම මේ දකින බෝට්ටුවටත් වඩා විශාල බෝට්ටුවක් සාගරය තුල තරණය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි ඔබට සිතේවි. කෙසේ වුවද මේ පිරිසට නිරුපද්‍රිතව වෙරළට පැමිණිමට හැකිවිය.නෞකා නියමුවා පවසන පරිදි ඔවුන්ට සුදු මෝරා ගෙන් බේරීමට හැකි වන්නේ සුදු මෝරා බෝට්ටුව මැරුණු තල් මසෙකු ලෙස සැලකීමයි.

Share this post with your friends!