ඔබ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටය Avatar බැලුවද? එසේ නම් මෙම වීඩියොව ඔබව විස්මයට පත් කරයි…..

ලොව පුරා ඉතා වේගයෙන් පැතිර යන ආරන්චියක් ගැන කියන්නයි දැන් අපි හදන්නේ. ඔබ ඇව්ටාර් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඇති. එහි සිටි චරිතත් ඔබට මතක ඇති කියා අපි සිතනවා. එම චරිත අනුකරණය කරමින් කුඩා දරුවන් වැනි ජීවමාන හැඩයෙන් යුතු සිලිකෝන් බෝනික්කන් යම් කිසි කණ්ඩායමක් විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙහි අරමුණ නම් තවම නිර්මාණකරුවන් සදහන් කර නෑ. නමුත් දැනටමත් මෙය ලොව පුරා කතාබහට පත් වී ඇති නිසා මෙය ඔබ වෙත රැගෙන ඒමට අපි තීරණය කලා… වීඩියොව බලන්න මෙතනින්..

Share this post with your friends!