ඔබ ඉන්නේ ඇමරිකාවේ!!!!!!!!!ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කථා කරන්න……….

මේ කියන්න යන්නේ නත්තලේ අර්ථය හෝ අන් අයට ආදරයක් කරුණාවක් නොදක්වන කාන්තාවක් ගැනයි. ඇය නමින් ඒ ජේසි පෙනර්.ඇය වෙළඳ සැල් හිමිකාරිනියක්…ඇය පසුගිය නත්තල් කාලයේ පැමිණි ලතින් පාරිභෝගිකයන් දෙදෙනෙකුට නැවත ඔවුන් සිටින දිශාවට යන්නැයි පැවසුවා..මෙම සිද්ධිය තවත් පාරිභෝගිකයෙකු මගින් විඩීයෝ ගත කර ඇති අතර එය මේ වන විට මිලියන 5.6කට අධික ප්‍රමාණයක් නරඹා තිබෙනවා.මෙය ඇමරිකාව නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් කථා කල යුතු බවත් එය නොදනී නම් එය උගත යුතු බවත් මෙම දුෂ්ඨ් කාන්තාව ප්‍රකාශ කර සිටියා.ඇත්තෙන්ම මැගේ හැසිරීම ඉතා පිළිකුල් සහගත වන බව ඔබට මෙමවිඩියෝව දුටු විට ප්‍රත්‍යක්ෂ වේවි.

Share this post with your friends!