ඔබේ මුහුණ ලොලිපොප් එකක කැටයම් කිරීමට තරම් සුවිශේෂී හැකියාවකින් සමන්විත වීදි කලාකරුවෙක්!

සිංගප්පුරුවේ වීදියක වාසය කරන මෙම දුප්පත් කලාකරුවාගේ කළා කුසලතාවය දකින ඕනෑම කෙනෙකුට ඔහු පිළිබඳව ඇතිවෙන්නේ විශාල පුදුමයකි. ඔහුගේ එම විශ්මිත කළා හැකියාව නිසාම ඔහු මේවන විට මුළු ලෝකය පුරාම ජනප‍්‍රියත්වයට පත්ව තිබෙනවා.

ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ මුහුණ ලොලිපොප් එකක කැටයම් කිරීමට තරම් සුවිශේෂී හැකියාවක් ඔහුට තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔහු වෙනත් කිසිඳු උපකරණයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඔහු සිදුකරන එකම දෙය වන්නේ, ලොලිපොප් එක මුව තුලට දමාගෙන කිහිප වතාවක් හැපීම පමණයි.

මදක් සිතා බලන්න, කිසිඳු උපකරණයක් භාවිතා නොකර මුහුණේ ඇති සියුම් ලක්ෂණ ලොලිපොප් එකක ඒ ආකාරයෙන්ම කැටයම් කිරීම කෙතරම් අපහසු දෙයක්ද ?

ඔහු ඉදිරියට පැමිණි සංචාරයකයෙක් පුදුමයෙන් පුදුමයට පත්කරන හැටි මෙම පහත වීඩියෝවේ සටහන් වී තිබෙනවා. ඔහු එහිදී සිදුකරන්නේ ලොලිපොප් එක මුව තුලට දමාගෙන කිහිප වතාවක් හැපීම පමණයි. මුවෙන් එලියට එන ලොලිපොප් එකේ තමන්ගේ මුහුණේ හැඩය ඒ විදියටම සටහන් වී තිබෙන හැටි දකින සංචාරකයා පුදුමයට පත්වෙනවා. ඒ සඳහා ඔහුට ගත වන්නේ මිනිත්තු 10ක කාලයක් පමණයි.

Share this post with your friends!