ඔබත් ලැගේජ් ඇදගෙන ගිහින් හෙම්බත් වෙලා විසදුමක් හොයනවනම් මෙන්න පිළිතුරක්….

දැන් ඉතින් ලගේජ් එක ඇදගෙන යන්නැතුව පැදගෙන යන්න පුළුවන් කියන සුභ ආරංචිය කියන්නයි මේ හදන්නේ..මේකේ නම මොඩෝ බෑග්..මෙය සම්මත පියාසර කිරිම් වලට අනුචිත ලගේජ් එකක්..යු.එස්.බි චාර්ජින් සොකට් ඇතුළු නොයෙකුත් විශේෂිත අංගෝපාංග වලින් මෙය සමන්විතයි.පියාසර කරද්දී ළඟින්ම තියාගෙන ගමන් කරන්න පුළුවන්…ඒකත් මරුනේ..

Share this post with your friends!