ඔබත් බල්ලෙකුගේ ආදරය ලබන කෙනෙක් ද? එහෙනම් මේ අවස්තාව ඔබත් අත් දැකලා ඇති…..

තම පවුලට හිතවත් සුරතලුන් ගේ ක්‍රියාකාරකම් නම් කිසිවිටක වෙනස් වන්නේ නෑ….හමුදාවේ සිටින කාන්තාවන් සහ මිනිසුන්ගේ ජිවීත පරිත්‍යාගයන්ද සැබැවින්ම ඇගයිය යුතුය.එපමනක් නොව තම පවුලෙන් තම ප්‍රියයන්ගෙන් ඈත්ව ඔවුන් වාසය කරයි.එමෙන්ම මෙවැනි හමුදාමය පවුල් වල සමාජිකයින් තම හිතවතා නිවාඩුවට පැමිනෙන තුරු ඉන්නේ මහත් නොඉවසිල්ලෙනි.මේ පවුලේ හිතවතුන් අතර සුරතලුන්ද විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. ඔවුන් සමහරක් විට පවුලේ අයටත් වඩා නොඉවසිල්ලෙන් මෙසේ තම ඈත්වි සිටින ස්වාමියන්ව දැක ගැනීමේ ආශාවෙන් පසුවෙයි.මෙයද එවැනි අවස්ථාවකි. නමින් ඔශි වන මේ බල්ලා තම නාවික භට ස්වාමියාව පිළිගන්නා ආකාරය නරඹන්න…..

Share this post with your friends!