ඔබට හිතාගන්නවත් බැරි තරම් මෙම තරුණයා වේගවත් බව කිව යුතුයි..

ඇත්තම කියනවානම් මේ විඩියෝව දැක්කට පස්සේ පිස්සු හැදෙනවා..මේකේ පෙන්නන්නේ නිට්‍රෝ වේගයක් සහිත කර්යාල පුටුවක්..මෙම පුටුවට නිට්‍රෝ ටැංකි දෙකක් සවි කොට තිබෙනවා.මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුනේ ඩිස්කවරි ටි.වි ෂෝ එකකදී.ඔවුන් ආසියානු පුද්ගලයෙක් මෙම පුටුවේ වාඩි කරවා මෙම පුටුව ක්‍රියාත්මක කරනවා..එහි ඇති වේගය සිතා ගැනීමටවත් නොහැකියි..එය පැයට සැතපුම් 300ක වේගයටත් වැඩියි..ඔබම නරඹා බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!