ඔන්න දැන් මහත උදරයෙනුත් වැඩක් ගන්න පුලුවන්!

මේ කියන්න යන්නේ මනුශ්‍ය අංගයන් උපයෝගි කරගනිමින් ශබ්ද නිපදවන ආකාරයයි.මැට් නිකෙල් තමයි මෙහි මුලාරම්භකයා..මොහු ශරීරයට අත් පුඩි ගසමින් නව ශබ්ද පිට කිරීමට හැකි ක්‍රමයක් හොයාගෙන තිබෙනවා. උදරය හා පිටුපස යන අංග උපයෝගි කර ගනිමින් ශිල්පීන් තිදෙනෙක් එකතුව තමයි මේ බිට්ස් නිර්මානය කරන්නේ….බලන්න කොහොම කොහෙන් ගැහුවත් වැඩේ සුපිරියි නේද කියලා…..

Share this post with your friends!