ඔන්න ඔහොමලු නයික් වෙළදසැල විනාශ කලේ…….

බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ කියන්නේ පාරිභෝගිකයින් දැඩි ලෙස වෙළඳ සැල් කරා යොමු වන කාල පරිච්ඡේදයක්..ඉකුත් දා වොෂින්ටනයේ නයික් වෙළඳ සැලේ පැවති විශේෂ මිල සහන නිසාම වෙළඳ පාරිභෝගිකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වු වෙළඳ සැලක් බවට මෙය පත් වුනා…අන්තිමට දරුණු පාරිභෝගිකයින් නිසා වෙළඳ සැලටත් අධික පාඩු සිදු වුනා. වෙළඳ සැලේ බඩු පෙරළමින් එහා මෙහා කරමින් ඉතා අසංවර ලෙස මෙම පාර්භෝගිකයින් හැසිරීම නිසා මෙම වෙළඳසැල් බළධාරීන් මහත් අපහසුතාවකට පත් වන්නට ඇති.

Share this post with your friends!