උසේන් බෝල්ට්ගේ අළුත්ම වර්තාව………..

මීටර් 100 ලෝක කුසලානය ජැමෙයිකාවේ උසේන් බෝල්ට් විසින් දිනා ගත්තා.ඔලිම්පික් හි අට වරක් රත්‍රන් කුසලානයට හිමිකම් කිවු මොහුට දැන් වයස අවුරුදු 30කි..මෙය මොහුගේ අවසාන තරඟය වීම මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වයයි..ඔහුගේ අනාගතයට අපෙන් සුභ පැතුම්….

Share this post with your friends!