උකුස්සෙක් තම දඩයම සොයා ගන්නට දරන නිසල වෑයම…දැන් බලන්න පුළුවන්!

ගොශෝක් නැමැති කුඩා පියාපත් ඇති විශාල සත්වයෙක්ට කිසි විටක ත්ම ගොදුර මඟ නොහැරේ. එයට හේතුව එපමණ තීක්ෂණ බුද්ධියකින් එය සමන්විත වීමයි.මෙය පාරිසරික විද්‍යාඟයින් විසින් ද පිලිගෙන ඇත. මෙම පක්ෂියා කුප්‍රකට පක්ෂියෙක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ…ඔහුගේ මෙම දඩයක්කාරි හැසිරීම නිසාවෙන්ය.ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට මෙම සත්වයා තුල ඇති අසාමාන්‍ය ශක්තිය ඔබට මැනවින් පසක් වේවි.මෙම මන බඳින විඩීයෝව ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න..

Share this post with your friends!