ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිගරට් එකක් මිනිසෙකුගේ සාක්කුවේම පුපුරා ගිනි ගනී……. වීඩියෝව මෙතනින් බලන්න…….

දුම් පානය මරණයට අත වැනීමකි.. ඉ සිගරට්ද මෙයට දෙවැනි නොවේ..ප්‍රංශයේ සිදුවු සිදුවීමක් වන මෙහි අමයින් බ්‍රිටල් නැමැති පුද්ගලයෙකු තම සමාජ ශාලාවෙන් එපිට සිටගෙන සිටින විට හදිසියේම තම ඉ-සිගරට් බැටරිය සාක්කුවේම පුපුරා යන අයුරු මෙම විඩියෝවේ දැක්වේ.පිළිස්සුම් තුවාල සහිත මොහු මෙහි නිෂ්පාදිත ආයතනයට විරුද්ධව තහනම් නියෝගයක් ගෙන ඒමට සැලසුම් කළා.මෙම කුඩා බැටරි පුපුරා ගිය පළවන අවස්ථාව මෙය නොවන අතර මේවා නම් සැබැවින්ම භායානක බව කිව යුතුමය..

Share this post with your friends!