ඉන්දියානු රත්තරන් භාණ්ඩ වෙළඳ සැලක තිබු යුරෝ 450 ක විශාල මුදලක් ඩැහැගත්තු වඳුරා…මාරයි නේ!

34F8649700000578-3627117-image-a-25_1465204926302
මෙම වඳුරා මෙසේ මුදල් සොරා ගෙන ඇත්තේ දකුණු ඉන්දියානු රත්‍රන් වෙළඳ සැලකින්ය.මෙසේ සොරා ගෙන ඇත්තේ මෙම වඳුරාට පළතුරු ලබා දීම සඳහා ඇතුලට පැමිනිමට අවසර ලඳ අවස්ථාවේය.පේර ගෙඩියක් මෙම වෙළඳ සැල ඉඩිරිපස දොරකඩට විසිකර පුද්ගලයෙක් එය අහුලා ගැනිමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව මෙම වඳුරාට ලබා දුනි.ඉන්දියාවේ මෙසේ වඳුරන් දොරකඩට පැමිනිම සුභ නිමිත්තක් සේ සැලකුවද මෙම වෙළඳ සැල් ලිපිකරු නම් මින් පසුව එසේ නොසිතනු ඇත.පේර ගෙඩිය ගැනීමට ඇතුල්වු වඳුරා එම ලිපිකරුටද පහර දී අයකැමි කවුළුවට යෑම නැවැත් වුවා.සිසිටිව් හි දැක්වෙන පරිඳි මෙම වඳුරා ලාච්චුව අරිමින් එහි ඇති ඉන්දියානු රුපියල් 10,00ක මුදලක් තම මුඛයේ රුවා ගන්නා ලඳි.තව පළතුරු ලබා දී මුව තුල ඇති මුදල ලබා ගැනීමට උත්සාහා කල ලිපිකරුගේ ප්‍රයත්නය සාර්ථක නොවන අතර කවුළුවෙන් පිටතට බට වඳුරා පලා ගියේය.තවමත් මුදලට සිදුවු දෙය පිළිබ්ඳ තොරතුරක් නොමැත.

Share this post with your friends!