ඉන්දියානුවෙකුගේ අමුතුම ජාතියේ ලෝක වර්තාව…විනාඩියක් ඇතුලත79 වාරයක් වැළඳගැනීම් සිදුකර ලෝක වර්තාවක්!

ඉන්දියානුවෙක් අමුතුම ජාතියේ ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවා තිබෙනවා. එය නම් විනාඩියක් ඇතුලත79 වාරයක් වැළඳගැනීම් සිදුකර ලෝක වර්තාවක් පිටුවීමයි.මෙය සිදුකර ඇත්තේ හයිද්‍රාබාද් හි කිශෝර් කුමාර් නැමැත්තෙකි. මොහු දරුවන් 88 දෙනෙකුගෙන් දරුවන් 83 දෙනෙකු වැළඳගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටියද අවසානයේ ඔහුට වැළඳගැනීමට විනාඩියක් තුල අවකාශ ලැබුනේ 79 කගේ පමනි. මෙයට පෙර මෙවැනි වර්තාවක් තබා ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියෙකු විසිනි.කැරි බික්මෝරි යන මොහු 77ත් වතාවක වර්තාවක් පිහිටුවා ඇති අතර මෙය නවතම වර්තා ගොන්නට ඇතුලත් වේ. ඔලිම්පික් තරඟය සඳහා මෙවැනි තරඟයක් පිහිටවුවොත් මෙහි නියම ජයග්‍රාහකයා කවුද යන්න දැන් අපට අනාවරනය කරගත හැක. මෙය දකින විට හිත තුල සීනාවක් ජනිත කරවීමට තරම් මෙය සිත් ගනී.ඔබත් මෙය නරඹාම බලන්න.

Share this post with your friends!