ඉක්මන් තීරණයක් නිසා ජීවිතය රැකුණු හැටි! හරිම පුදුමයි….

මෙය සිදුවුනේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ජොහැනස්බර්ග් අගනුවරදී. ගිනි අවි රැගෙන පෝශ් කාර් රථයක් කොල්ල කැමට පැමිනි තුවක්කුකරුවෙකුට එම වෑයම සාර්ථක කරගැනීමට හැකිවෙන්නේ නෑ. ඒ පෝශ් කාර් අයිති කරුගේ ඉක්මන් තීරණය නිසා. බලන්නකෝ මේ හදිය.

Share this post with your friends!