ඇසට සතුටු කඳුළු ගෙනෙන මේ පුංචි අලි පැටවා කරන දේ බලන්න!

දකුණු අප්‍රිකාවේ කුරුගර් ජාතික සත්ව උද්යානයේ වෙසෙන මෙම පුංචි අලි පැටවා තම ශරීරයට වසන කුරුළු පැටවුන් එලවීමට දරන හුරතල් උත්සාහය නරඹන්න.ඔබේ දැසට කඳුලක් නැගෙනු නොඅනුමානය.එය එතරම්ම මනස පිනවයි.

Share this post with your friends!