ඇඳුම රෝගයට ප්‍රතිකාරයක් ලෙස සමහරුන් පන පිටින් මාළුවන් ආහාරයට ගන්නවලු…මාරයි නේ!

ඇඳුම රෝගි තත්වය යනු ඉතා භායානක තත්වයකි.එමෙන්ම අසහානකාරි තත්වයකි. කෙසේ වුවද මෙය මඟ හැරවා ගැනීම සඳහා මිනිසුන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. එය නම් ප්‍රාණය සහිත මාළුන් ආහාරයට ගැනීමයි. මෙය කිසිඳු විද්‍යාත්මක මුලාශ්‍රයක හෝ පදනමකින් ක්‍රියාවට නැංවු දෙයක් නොවුනත් මෙයින් මිනිසුන්ට සහනයක් අපේක්ෂා කරනවා.මෙය සඳහා ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාදය තුල මිනිසුන් 100,000කට වැඩි ප්‍රමානයක් එකතුව මෙය අත්හදා බැලීමට පෙල ගැසුනා.මෙම වසරක් පාසා චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා අතර මෙය හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා මඟ හැරවා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කරයි.මෙය ආහාරයට ගන්නේ ආයුර්වේද තලපයක් සමඟය.මෙම ආයුර්වේද තලපයේ වට්ටෝරුව රහසි ගත වන අතර මෙහි නිර්මාතෘ වන්නේ බත්නි ගවුඩ් නම් පවුලය.1845දි හින්දු සාමිවරයෙකුගෙන් ලබාගත් රහසිගත වට්ටෝරුවක් ලෙස මෙය හැඳින්වෙනවා.මෙය දැකුමට අප්‍රිය වුවත් මෙහි සුවය යහපත් බව පෙනි යන කරුණක්.

Share this post with your friends!