ඇන්තනි හෝවේගේ සුළං බලැති මූර්ති, අපූරු දර්ශන!

ඇන්තනි හූවේ නම් පුද්ගලයා තම මූර්ති කළාවේ නිපුනත්වය නිසාම ඉමහත් ප්‍රසාදයට පත් පුද්ගලයෙකි.ඔහු ඉතා සුක්ශම ලෙස තම නිර්මාන ශක්තිමත් ලෝහ අමු ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගනිමින් නිමවන අතර ඔහු ඒවා චාලක බලය උපයෝගි කරගනිමින් යම් යම් චලනයන් දැක්වීමට හැකිවන ලෙස සකසා ඇත. එය මඳ සුළඟක් හමා යන විටම එහි ඇති සුළං කපොලු ක්‍රියාත්මක වී පැඩල කැරකීමට පටන් ගනී. ඒත් සමඟම මෙම මූර්ති නිර්මාණ නොයෙක් හැඩ තල මතු කරමින් විචිත්‍රවත් අන්දමට දිග හැරේ.

ඇන්තනිගේ මෙම නිර්මාන අද්විතීය වන අතර වසර 30 ක සිට ඔහුගේ හා බිරිඳගේ ජිවනෝපායද වෙයි. මේවා ඩොලර් 45,000 ක් වැනි මුදලකින් ආරම්භ වන අතර මිල අධික වුවද ඇන්තනි මෙයට යොදා ඇති ශක්තිය, කැපවීම හා මෙහි නිමවුම මෙහි මිල සධාරණිකරණය කරවයි. ඔහුගේ වැඩපල හා නිවස දුටු විට ඉරිසියා සිතෙන තරමට ලස්සනය. මෙහි ඇති සුන්දරත්වය නිසාම මෙය සියැසින් දැකගත යුතු දර්ශනයකි.

Share this post with your friends!