ඇත්තටම ඇත්ත මේ කුන්ෆු පැන්ඩාගේ වැඩ කිඩ බලන්නකෝ…….අපූරුයි නේ…

කුන්ෆු පැන්ඩා කථාවේ නම් පැන්ඩායි මොණරාගේයි සටන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒවා මන:කල්පිතයන්නේ..මේ කියන්නේ ඇත්තම ඇත්ත සිදුවීමක් ගැන..මෙයාලා කුන්ෆු පැන්ඩා ෆිල්ම් එකෙන් බලලා දැනගෙන රණ්ඩු වෙනවා වගේ නේද? මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ චීනයේ..මෙය ඇත්තෙන්ම බලන්නම වටින ගණයේ රණ්ඩුවක්..හරිම විනෝදකාමියි විතරක් නෙවෙයි..මේ වගේ සිද්ධි අහන්න බලන්න ලැබෙන්නෙත් අහම්බෙන්නේ..අහම්බෙන්නේ..

Share this post with your friends!