ඇඩ්ලේගේ සින්දුවක් ගියපු දුර……කියවලම බලන්න….

කොස්ට්කෝ කියන්නේ විශාල තොග භාණ්ඩ තිබෙන ස්ථානයක්.මෙහි පියානෝ පවා විකිණිමට තිබෙනවා.මෙහි රැකියාවේ නියුතු වෙළඳ සේවකයෙක් ඇඩ්ලේගේ “සම් වන ලයික් යු” කියන ගීතය පියානෝව මත වාදනය කරනවා.මෙය ඇසුණු කාන්තාවක් මෙම ගීතයට සම්බන්ධ වෙනවා.ඇත්තටම මේ දෙන්නාගේ ඩුවට් එක ස්ටුඩියෝ රෙකෝඩින්ග් එකක් පරාජය කරන තරමටම ලස්සනට ප්ලේ කරනවා.ඇත්තටම විශිෂ්ඨ ගණයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කීවොත් වඩාත් නිවැරදියි.ඉවර වෙනකම්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා..ඒ තරමටම වැඩේ සුපිරියි…

Share this post with your friends!