ආසාවෙන් ගන්න පින්තූර 3D කරන්න සුපිරි තාක්ෂණයක්!

ඡායාරූපයක් ගන්නේ අපි මතකයක් විදිහට තියාගන්නනේ. ඒත් ඒ මතකය ඡායාරූපයක් නොවී පිළිමයක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩක් දකුණු කොරියාවේ වෙනවා. තාක්ෂණික උපක්‍රම නිසා ලෝකය දිනෙන් දින ඉදිරියට ඇදී යනවා. දකුණු කොරියාවේ ඊට තවත් එකතුවක් සිද්ද කළා. කැමරා 100කින් වටවුනු අමුතුම වර්ගයේ ඡායාරූපා ගාරයක් ඇතුළේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. කැමරා 100ක් මැද්දේ ගිහින් තමන් ඉන්න විදිහට ඒ කැමරා සියල්ලෙන්ම එකම මොහොමතක ඡායාරූප සටහන් ලබාගන්නවා. ඊට පස්සේ එහි සේවය කරන පිරිස් විසින් ඡායාරූපයට පෙනී හිටපු පුද්ගලයාව කොළයකට නොමෙයි පිළිරුවකට පරීවර්ථනය කරනවා. ඇත්තටම මේක හුගක් වෙනස් දෙයක්. ඒත් මේකේ මිල නම් පොඩි නැහැ. ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100ක මුදලක් අයකෙරෙනවා. මේ වැඩේ වෙන විදිහ පහතින් බලන්න…

Share this post with your friends!