ආපන ශාලාවක ගින්නක්…

වෙන්ඩි කියන්නේ ක්ෂණික ආහාර සපයන ආහාර ආපන ශලාවක්..මෑතකදි එනම් ජූලි හතර වෙනිදා මෙහි පිපිරිමක් සිදුවෙලා මෙහි සිටින සේවකයින්ටත් දරුණු තුවාල සිදුවුනා..එහි ඇතුලත දුමෙන් පිරි ගිය අතර මිනිසුන්ද කලබලයෙන් එහා මෙහා සැරිසරන්න ගත්තා…පරීක්ෂකවරුන් හදිසියේ ඇතිවු මෙම ගින්න ගැන සොයා බලන විට මෙය අසල තිබු ගිනි කෙළි සංදර්ශනයක ගිනිකෙලි නිසා හටගත්තක් බව සොයාගැනීමට හැකියාව ලැබුනා.මෙම ගිනිකෙළි කොච්චර බලවත්ද කියන එක මේ ඇඟ හිරිවැටෙන විඩියෝ එක බැලුවම ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් වෙයි.

Share this post with your friends!