ආච්චිව පොලිසියෙන් බේරා ගැනීමට ලෝහ පොල්ලක් අතට ගත් සිඟිත්තා!

මේ වන විට චිනය තුල වසංගතයක් මෙන් පැතිර යන මෙම වීඩියෝවෙහි පුංචි චින කොලු පැටියෙක් චිත්‍රපටි වල දිස්වන හල්ක් මෙන් ලෝහ පොල්ලක් අතින් රැගෙන තම ආච්චි අම්මාව බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වුනා. මෙයට හේතුව එරට පොලිසියෙන් පැමින ආච්චි අම්මාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට යාමයි.

Share this post with your friends!