අහඹුවෙන් තෝරා ගත් භාණ්ඩ මෙම පිහියෙන් කැපි යන අයුරු නම් අපූරුයි………..

ඔබේ දවසේ ආතතිය මඟ හැරවා ගැනීම සඳහා ඔබ සිදු කරන්නේ කුමක්ද? සමහරවිට උණුසුම් ස්නානයකින්,උණුසුම් තේ කෝප්පයකින් වීමටත් පුළුවන්..නමුත් මේ අප දිනපතා භාවිතා කරන භාණ්ඩ උණු වි හෝ කැපි යන අයුරු දැකිමට හැකි මේ විඩියෝව නැරඹිමෙන්ද ඔබේ මනසේ ඇතිවන ආතතිමය තත්වය මඟ හැරවා ගැනීමට පුළුවන් බව ඔබට වැටහේවි….මෙය සිදුවන්නේ රතු පාට උණු පිහියක ආධාරයෙන්..ඇත්තෙන්ම මෙය දුටු විට ඔබට මා පවසන වෙනස වැටහේවි..මේ වන විට මෙහි වොච් ඉට් මෙල්ට් යනුවෙන් යු-ටියුබ් වැනලයක්ද පවතින අතර මේ වන විට මිලියන ගණනක ප්‍රමාණයක් එය නරඹා ඇත..එය ඒ තරමටම මිනිසුන්ට ප්‍රිය වි ඇති බව පැවසිය යුතුමය..ඔබත් නරඹාම බලන්න…

Share this post with your friends!