අවුරුදු 69ක් වෙලත් ටෙනිස් ගහන හැටි දැක්කොත් පිස්සු හැදෙනවා සත්තයි….

සරස්වති රාඕ කියන්නේ හිටපු ඉන්දියානු ටේබල් ටෙනිස් චැම්පියන් කෙනෙක්.ඇය තවමත් ඇය ටෙනිස් ශූරියක බව ඔප්පු කරන දසුනක් ගැන තමයි අපි මේ කියන්න යන්නේ!මේ පුදුම හිතෙන වීඩීයෝ එක දැක්කාම එය ඔයාලට අවබෝධ වේවි.අවුරුදු 69ක ආච්චියෙක් වෙලත් ඇය කොච්චර ශූර චරිතයක්ද කියලා ඔයාලට අවබෝධ වේවි මේ මිනිත්තු 1 තත්පර 14ක කිලිප් එක බැලුවට පස්සේ…..

Share this post with your friends!