අලි පැටවුන්ගේ ආදරයට පාත්‍ර වන මිනිසා!

අලි යනු ප්‍රමානයෙන් අති විශාල ගාම්භීර සත්ව කොට්ඨාශයකි.නමුත් සත්ව ලෝකයේ උසස් හා නුවණක්කාරම සත්ව කොට්ඨාශය වන්නේද අලියන්ය. අලින්ගේ මතක ශක්තිය ඉතා තියුණු අතර ඔවුන්ට ඔවුන් හඳුනන කෙනෙකුගේ රූපය හා කටහඬ වසර ගණනක් ගෙවුනු පසුව වුවද හඳුනා ගැනීමේ ශක්තිය ඇත. මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව මෙම අලියන් ඇත්තටම අපගේ ආදරයට ලක්විය යුතු බව ඔබට පසක් වේ.

තායිලන්තයේ අලි අනාථාගාරයක ස්වේච්ඡා සංවිධායෙකයෙකු වශයෙන් සේවය කරන ඩෙරික් යන පුද්ගලයා අලියන්ට අඬ ගැසු ක්ෂනයෙන් ඔහු වෙතට දිව පැමිනේ. මෙම අලියන්ගේ නොමඳ ආදරයට ලක්ව ඇති ඩෙරික් ඔවුන්ට හොඳින් ඇප උපස්ථාන හා ආදරය දක්වන්නෙකි. මේ අතරින් කාම් ලා නැමැති අලි පැටවා මොහුට විශේෂ ආදරයක් දක්වයි. මෙම වීඩීයෝව ඔබේ යහළුවන්ටත් නැරඹිම සඳහා බෙදා හරින්න.

Share this post with your friends!