අරාබි භාෂාව කථා කිරීම නිසා ගුවන් යානාවෙන් මිනිසෙකු අමානුශික අන්දමින් නෙරපයි….. වීඩියෝව මෙතනින්…

නිව් යෝර්ක් ලන්ඩන් ගුවන් යානයකින් ඇඩම් සාලේ යන පුද්ගලයා නෙරපා දමන ආකාරය ඔහු විසින්ම පටිගත කර යු-ටියුබ් වලට එකතු කොට තිබෙනවා.මෙසේ නෙරපා දැමීමට හේතුව ඔහු වෙනස් භාෂාවකින් කථා කීරීම නිසා එනම් අරාබි භාෂාවෙන් කථා කිරීම නිසා එහි මඟින්ට එය කරදරයක් වීමයි.ඔහු තම දෙමාපියන් සමඟ දුරකථනයෙන් කථා කිරීම මෙයට හේතුවයි.ඒ නිසා ගුවන් යානා බළධාරීන් ඔහුව මෙම ගුවන් යානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු සිදු කලා…

Share this post with your friends!