අයිෆල් කුළුන කරේ තියාගෙන දුවලා…..

සමහරක් විට සැතපුම් 26.2ක් දිවීම එතරම් අපහසු කටයුත්තක් නොවනු ඇති.ඩබ්ලින් මැරතන් තරඟය සඳහා එක් පුද්ගලයෙකු ඔක්තෝම්බර් 30 වන දින අයිෆල් කුළුන ඇතුලත දිවීම සිදුකලා..ඔහු මළල ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයෙක් ව සිටි වයස අවුරුදු 70ක් පමන වන මිචෙල් බැච්ය…ඔහුගේ වයස අනුව මෙම සිද්ධිය සැබැවින්ම විස්මය ජනකය..

Share this post with your friends!