අයාලේ යන බල්ලෙක් මෙම තරුණයාගේ පිටුපසට චූ කලවිට සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා බලන්නකෝ……

සමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ගේ ඇඟට බල්ලෝ චු කරන්නේ නෑ……ඒත් සමහරක් වේලාවට ඒ වගේ දේවලුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්..හෙයින්ස් සන්චේස්ටත් වෙලා තිබුනේ ඒ වගේ වැඩක්…අවුරුදු 27ක් වන මෙම දුප්පත් තරුණයා ඉන්නේ රියෝද ජැනයිරෝ වල.ඉතින් සිසිටිවි කැමරා වලට හසුවුන නිසා මේ සිද්ධිය මුළු ලොවටම දිග හැරෙනවා.හැබැයි මෙම තරුණයා එම ස්ථානයටම දෙවන දවසේත් පැමිණෙන්නේ මේ බල්ලා කවුද ? මේ බල්ලට අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා අඳුනගන්න විතරයි.ඉතින් ඔහු බල්ලා කවුද කියලා සොයා ගන්න අතරම ඒ බල්ලත් එක්ක බොහොම කුළුපග වුනා. ඒ වගේම බල්ලාව තමන්ගේ නිවසට ගෙන ගොස් ඇති දැඩි කරන්නත් මොහු තීරණය කළා.ඒ වගේම හෙයින්ස් මේ බල්ලාට නමකුත් දැම්මා.ඒ තමයි එන්සෝ කියන නම..ඒකත් මාරම සිද්ධියක් කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද?

stray-dog-pee-on-man-adopted-heinze-sanchez-3-59e5a97b1f4ec__605

stray-dog-pee-on-man-adopted-heinze-sanchez-4-59e5a97d2185a__605

stray-dog-pee-on-man-adopted-heinze-sanchez-5-59e5a9801fe3a__605

stray-dog-pee-on-man-adopted-heinze-sanchez-6-59e5a982153eb__605

stray-dog-pee-on-man-adopted-heinze-sanchez-1-59e5a976b410a__605

Share this post with your friends!