අමුතුම ජාතියේ බාස්කට් බෝල් ප්‍රහාරයක්…සැබැවින්ම විශිෂ්ඨයි……….

සොල්වේනියාවේ බොහින්ජ් දුම්‍රිය පාලක මණ්ඩලය එහි වසර 110ක සේවාව මෑතකදි සමරනු ලැබුවා.යුරෝපය තුල ඇති ලස්සනම උස්ව පිහිටි දුම්‍රිය මාරගයක් ලෙසද මෙය ප්‍රසිද්ධය.”ඩන්කින් ඩෙවිල්ස්” කියන නාමය සහිත තරුණ කණ්ඩායමක් තම විශ්මිත බාස්කට්බෝල් හැකියාව අධිවේගිව දිවෙන දුම්‍රියන් තුලට ගෝල වශයෙන් වර්තා කිරිමට සමත්කම් පෑ අයුරු මෙම විඩියෝව නැරඹු විට ඔබට අවබෝධ වේවි.

Share this post with your friends!