අපූරු බුල්ඩෝසර් සටන!

චිනයේ ගොඩනැගිලි නිර්මාන ආයතන 2ක් අතර ඇති මත ගැටුමක් එළිපිටම පෙන්වීමට සුදානම් වු අවස්ථාවක් ලෙස මෙය දැකිය හැකිය.හානිවිම් වලින් තොර අපූරු බවක් පෙන්වන මෙම සිද්ධියේ ඔවුන් දෑතෙ සවිය වෙනුවට බුල්ඩෝසර් යොදා ගනිමින් විරෝධය පෑමට ඉදිරිපත් විය.

මෙහි පර්තිවිපාකය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් චිත්‍රපටියේ ඇති වාහන සටන් ජවනිකා දෙස ආසාවෙන් නරඹන්නාක් මෙන් නැරඹිය හැක.මා කුඩා කල සෙල්ලම් ට්‍රක් යොදා සෙල්ලම් කලාක් මෙන් මෙය දිස්වූවත් මෙහි ඇත්තේ සැබෑම බුල්ඩෝසර්ය.වොක්ස් පැහැදිලි කිරීම් වලට අනුව චිනයේ ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය තරමක් අඩපණව තිබීම මෙවැනි මත ගැටුම් වලට හේතුව වුවද තමාගේම වාහන විනාශ කරමින් මේ සිදු කරන ක්‍රියාදාමය තරමක් හාස්‍ය උපදවන සුළුය.

Share this post with your friends!