අපායට ඇති දොර පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීමට ආසද? එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න!

මෙය පිහිටා ඇත්තේ ටක්මෙනිස්තාන් නැමැති රටේය.අඩි 230 කට වඩා ගැඹුරු අවාටයක් වන මෙය ඩෙවිස් නැමැති ගම අසල ඇති කාන්තාරයේ මැඳ පිහිටා ඇත.1971 දී සෝවියට් විද්‍යාඟවරු කණ්ඩායමක් ස්වභාවික වායුන් නිපදවීමට කැණිම් සිදු කරනු ලැබුවා. කැනීම් කරන ලඳ ස්ථානය හදිසියේම පුපුරා විෂ ඇති මීතේන් වායුව පැතීරීමට පටන් ගත්තා.මෙය වැලැක්වීමට ගිනි ගැන්වීම සිදු කල මෙම විද්‍යඟයින් බලාපොරොත්තු වුයේ මෙය සුළු මොහොතකින් පිච්ච් අවසාන වේය කියායි.
door-to-hell1-1024x512
මෙය සිදුවි ඇත්තේ වසර 40 කට පමන පෙරාතුවය.
door-to-hell3-1024x680
මෙම ස්ථානය තවමත් ගිනි ගනිමින් පවතියි.
door-to-hell-4
මෙය දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ නොමඳ ආකර්ශනයට ලක්ව ඇති අතර මෙය 2010 වසරේ එරට ජනපති විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමටද උපදෙස් දෙනු ලැබුවා.
door-to-hell2-1024x614
මෙය නොනැවති පවතින ගිනි ජාලාව වශයෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධියක්ද උසුලා ඇත.

Share this post with your friends!