අනු නවයෙන් දිවි ගලවගන්න පූසෙක්.. බැලුවොත් පුදුම හිතෙනවා..

සිංගප්පුරුවේදි වු මේ භායානක සිදුවීමට මුහුණ දුන්නේ පූසෙක්….”කුතුහලය පූසන්ට මරණය ළඟා කරනවා කියන කියමන සත්‍ය වුනු අවස්ථාවක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්…සමහරක් විට මෙම සිදුවීමට මුහුන දීමට සිදුවු හේතුව කුරුල්ලෙක් පසුපස එලවීම හෝ තමාගේ වටපිටාව නැරඹීමට යාම වෙන්න පුළුවන්..කෙසේ හෝ මේ පුසා ගේ ගමන නතර වුනේ විශාල ගොඩනැගිලි සංකිර්ණයක 12 වන මහලේ ගැටිය අයිනේ මෙම පූසා හිර වීමයි.වසනාවට මෙන් කරුණාවන්ත අසල්වාසියෙකු මෙය දැක මුදවා ගැනීමේ නිළධාරීන්ට දන්වා මෙම පූසාගේ දිවි ගලවා ගැනීමට සමත් වුනා..

Share this post with your friends!